نشانی: تهران – میدان آزادی – فرودگاه مهر‌آباد – دانشکده صنعت هواپیمایی کشوری
تلفن: 09352958528
ایمیل: info [at] simorghacc [dot] com