شتابدهنده سیمرغ

شتابدهنده سیمرغ مفتخر به همکاری با سازمان‌ها و شرکت‌های پشتیبان فناوری است.

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
دانشکده صنعت هواپیمایی کشوری
آسمان سیمرغ هوشمند