پذیرش در شتابدهنده سیمرغ

خدمات دوره شتابدهی 9 ماهه سیمرغ، شامل تامین فضای کار اشتراکی، تامین تجهیزات و زیرساخت‌های توسعه محصول، تخصیص بذرمایه، آموزش و مشاوره تخصصی در دو حوزه‌ مجزای فنی و کسب‌وکار، و کمک به جذب سرمایه برای مراحل مختلف رشد، می‌شود. شما می‌توانید به صورت فردی یا گروهی درخواست خود را ثبت کنید.

با شرکت در دوره رشد دو / سه ساله شتابدهنده سیمرغ، خدماتی مانند استقرار (با پرداخت اجاره حمایتی)، معافیت مالیاتی، تسهیلات مالی و مشاوره‌ در حوزه‌های فنی، کسب‌وکاری و حقوقی دریافت می‌کنید.

با بهره‌مندی از خدمات پیشرفته شتابدهنده سیمرغ در زمینه ایجاد چرخه نوآوری و رشد ایده‌های جدید، جذب نیروی آموزش‌دیده، رفع نیازهای سازمانی و استفاده از ظرفیت‌های دانشکده صنعت پیمایی کشور و حامیان مالی و فنی سیمرغ می‌توانید در راستای تکمیل زنجیره ارزش خود حرکت کنید.